Gårdens alla hus.

Vy från Stora Björkavägen över en av gårdens betesmarker.

Spett och arbetshandskar.