Vy från butikens uteplats.

Gårdens fordonshus (skymtas till vänster) och sädesmagasin (till höger).

Äppleträd.

Gårdshunden Zack (döpt efter karaktären i filmen Änglagård).

Gärdsgårdsgrind.

Gärdsgård och grind.

Matkällare.

Tröskmaskin.

Klassisk cykel.

Vårblommor.

Äppleträd i en av gårdens hagar.

En smultronplanta.

EvaLis och Kristers hus på gården.